ASUS ROG G750JY - Iekšējā modema atbilstība

background image

Iekšējā modema atbilstība

Piezīmjdators ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC

(ASV, Kanāda, Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems

ir apstiprināts atbilstoši Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem

par Viseiropas viena termināla pieslēgšanu pie publiskā komutējamā

telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar atšķirībām starp individuāliem

PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats par sevi nenodrošina

beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN tīkla

pieslēgumpunktā. Ja rodas problēmas, jums ir vispirms jāvēršas pie

ierīces piegādātāja.