ASUS ROG G750JY - Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

background image

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15.

daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot

traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo

ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie

ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret

kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums

rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas

netiek uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt

kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka

traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām

rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var

noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos

kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

111

Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav

pieslēgts uztvērējs.

Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu

radio/TV speciālistu.

BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams lietot ekranēta tipa strāvas vadu, lai

atbilstu FCC noteiktajiem emisijas ierobežojumiem un novērstu

uztveres traucējumus tuvumā esošajam radio vai televīzijai. Svarīgi,

lai tiktu izmantots tikai komplektā esošais strāvas vads. Izmantojiet

tikai ekranētos kabeļus, lai šai ierīcei pievienotu I/O (ievades/izvades)

iekārtas. Jūs tiekat brīdināts, ka veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko

nav pienācīgi apstiprinājušas iestādes, kas atbildīgas par atbilstības

noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas jūsu tiesības ekspluatēt šo

ierīci.

(Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47,

15. daļas 193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of

the Federal Register, National Archives and Records Administration,

U.S. Government Printing Office (Nacionālo Arhīvu un Ierakstu

Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts tipogrāfija)).

background image

11

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata