ASUS ROG G750JY - Piezīmjdatora lietošana

background image

Piezīmjdatora lietošana

Nelieciet piezīmjdatoru uz nelīdzenām un nestabilām

darba virsmām.

Neatstājiet piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa

daļām, lai novērstu sakaršanas radīto diskomfortu vai

traumas.

Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai pārnešanas

un lietošanas laikā neviens materiāls neaizsegtu gaisa

ventilācijas atveres.

Šo piezīmjdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru

iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām

mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru

un magnētisko zižļu iedarbībai.

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai

uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā,

kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro,

lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.

Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā

temperatūra ir no 5°C (41°F) līdz 35°C (95°F).

Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora apakšā un

pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.

NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas

ārējās ierīces.

background image

10

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata