ASUS ROG G750JY - Piezīmjdatora kopšana

background image

Piezīmjdatora kopšana

Nepakļaujiet piezīmjdatoru putekļainai videi.

Nelietojiet piezīmjdatoru blakus gāzes noplūdei.

Nenovietojiet uz piezīmjdatora citus priekšmetus.

Nepakļaujiet piezīmjdatoru spēcīgu magnētisko vai

elektrisko lauku iedarbībai.

Nepakļaujiet piezīmjdatoru šķidrumu, lietus vai mitruma

iedarbībai un nelietojiet to šādās vidēs.

Neizmantojiet uz piezīmjdatora vai tā tuvumā stiprus

šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus, benzolu vai

citas ķimikālijas.

Pirms tīrīšanas atvienojiet no maiņstrāvas tīkla

un izņemiet akumulatoru (ja tāds ir). Lietojiet tīru

celulozes sūkli vai zamšādas drāniņu, kas samitrināta ar

neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem pilieniem

silta ūdens. Ar sausu drāniņu noņemiet visu lieko

mitrumu no piezīmjdatora.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

11