ASUS ROG G750JY - Noformējums

background image

Noformējums

Treknraksts

= Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.

Slīpraksts

= Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā

Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā

rokasgrāmatā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata