ASUS ROG G750JY - Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru

background image

Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru

1. Ieslēdzot piezīmjdatoru, strāvas indikators iedegas, bet

draivera darbības indikators neiedegas. Tāpat nenotiek

sistēmas sāknēšana. Kā to novērst?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.

• Izslēdziet piezīmjdatoru piespiedu kārtā, nospiežot

ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turot to nospiestu ilgāk

par četrām (4) sekundēm. Pārbaudiet, vai strāvas adapteris

vai akumulators ir pareizi pievienots, pēc tam ieslēdziet

piezīmjdatoru.

• Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo

ASUS tehniskās apkalpes centru.

2. Kā rīkoties, ja ekrānā redzams šāds ziņojums: “Remove disks

or other media. Press any key to restart. (Izņemiet diskus

vai citus datu nesējus. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai

restartētu.)”?
Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.

• Atvienojiet visas pievienotās USB ierīces un pēc tam

restartējiet piezīmjdatoru.

• Izņemiet visus optiskos diskus, kas ir palikuši optiskajā

diskdzinī, un pēc tam restartējiet.

• Ja problēma joprojām pastāv, piezīmjdatoram, iespējams, ir

problēma saistībā ar atmiņas krātuvi. Palīdzībai sazinieties ar

vietējo ASUS tehniskās apkalpes centru.

3. Mans piezīmjdators sāknējas lēnāk, nekā ierasts, un

operētājsistēma “karās”. Kā to novērst?
Dzēsiet nesen instalētās vai operētājsistēmas pakotnē

neiekļautās lietojumprogrammas, pēc tam restartējiet sistēmu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101

4. Piezīmjdators nesāknējas. Kā to novērst?

Varat izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem.

• Atvienojiet visas piezīmjdatoram pievienotās ierīces un pēc

tam restartējiet sistēmu.

• Startēšanas laikā nospiediet F9 . Kad piezīmjdatorā tiek

atvērta sadaļa Troubleshooting (Problēmu novēršana),

atlasiet Refresh (Atsvaidzināt) Reset your PC (Atiestatīt

datoru).

• Ja problēma joprojām pastāv, palīdzībai sazinieties ar vietējo

ASUS tehniskās apkalpes centru.

5. Kāpēc piezīmjdators netiek aktivizēts no miega vai

hibernēšanās režīma?
• Lai atjaunotu pēdējo darba stāvokli, jums jānospiež

ieslēgšanas/izslēgšanas poga.

• Iespējams, sistēma ir pilnībā izmantojusi akumulatora jaudu.

Pievienojiet strāvas adapteri piezīmjdatoram vai pievienojiet

kontaktligzdai, pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas

pogu.

background image

10

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

6. Kā sāknēt DOS, izmantojot USB dzini vai ODD?

Skatiet darbības tālāk.

a. Restartējiet piezīmjdatoru un atveriet BIOS, nospiežot

tastatūras taustiņu F2.

b. Atveriet Boot (Sāknēt) �� Launch CSM (Palaist CSM ) ��

Enabled (Iespējots).

c. Atveriet Security (Drošība), pēc tam iestatiet Secure Boot

Control (Nodrošināt sāknēšanas kontroli) uz Disabled

(Atspējots).

d. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no BIOS, nospiediet F10.

e. Nospiediet un turiet ESC , lai palaistu sāknēšanas izvēlni,

kad piezīmjdators tiek restartēts.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

10