ASUS ROG G750JY - Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana

background image

Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana

Palieliniet piezīmjdatora atmiņas kapacitāti, atmiņas moduļu

nodalījumā uzstādot RAM moduli. Tālāk aprakstītajās darbībās

norādīts, kā piezīmjdatorā uzstādīt RAM moduli.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas

pievienotās perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un

strāvas savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru

utt.).

SVARĪGI! Apmeklējiet pilnvaroto servisa centru vai mazumtirgotāju,

lai iegūtu informāciju par piezīmjdatora atmiņas jaunināšanu.

Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties

paplašinājuma moduļus tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem

mazumtirgotājiem.

PIEZĪME. Piezīmjdatora apakšējās daļas un RAM moduļa izskats var

atšķirties atbilstošo modelim, bet RAM moduļa uzstādīšana ir vienāda.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataA. Spiediet uz āru gumijas pārsegu piezīmjdatora apakšpusē.
B. Atskrūvējiet piezīmjdatora nodalījuma pārsega skrūvi.
C. Spiediet uz āru nodalījuma pārsegu un noņemiet to no

piezīmjdatora.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

D. Savietojiet un ielieciet RAM moduli tā slotā.
E. Spiediet RAM moduli uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

2

1

30o leņķis

ierobi

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataF. Savietojiet pārsegu, pēc tam spiediet to uz uz leju vietā.
G. Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.
H. Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata