ASUS ROG G750JY - Advanced options (Papildu opcijas)

background image

Advanced options (Papildu opcijas)

Lai piezīmjdatorā izpildītu papildu problēmu novēršanas opcijas,

izmantojiet Advanced options (Papildu opcijas).
Lai piekļūtu šai opcijai POST procesa laikā, rīkojieties kā aprakstīts

tālāk.

1. Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa

laikā nospiediet

.

2. Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē

izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties

Troubleshoot (Problēmu novēršana).

3. Pieskarieties Advanced options (Papildu opcijas).
4. Logā Advanced options (Papildu opcijas) atlasiet

problēmu novēršanas opciju, kuru vēlaties izpildīt.

5. Lai pabeigtu procesu, secīgi izpildiet norādītās

darbības.

background image

0

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

4. Ekrānā Advanced options (Papildu opcijas) atlasiet

System Image Recovery (Sistēmas attēla

atkopšana).

5. Izvēlieties kontu, kas jāatjauno, izmantojot sistēmas

attēla failu.

6. Ievadiet konta paroli, pēc tam pieskarieties Continue

(Turpināt).

7. Atlasiet Use the latest available system image

(recommended) (Izmantot jaunāko pieejamo

sistēmas attēlu (ieteicams)), pēc tam pieskarieties

Next (Tālāk). Ja sistēmas attēls atrodas ārējā ierīcē

vai DVD, varat arī izvēlēties Select a system image

(Atlasīt sistēmas attēlu).

8. Lai pabeigtu sistēmas attēla atjaunošanas procesu,

secīgi izpildiet norādītās darbības.

PIEZĪME. Stingri ieteikts regulāri dublēt sistēmu, lai

piezīmjdatora darbības pārstāšanas gadījumā novērstu

datu zaudēšanu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

1

5. nodaļa.