ASUS ROG G750JY - Problēmu novēršana

background image

Problēmu novēršana

POST procesa laikā nospiežot

, varat piekļūt operētājsistēmas

Windows® 8 problēmu novēršanas opcijām, kas iekļauj tālāk minēto.

Atsvaidzināt datoru

Atiestatīt datoru

Papildu opcijas

1. Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa

laikā nospiediet

.

2. Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē

izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties

Troubleshoot (Problēmu novēršana).

3. Pieskarieties Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru).
4. Ekrānā Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru) izlasiet

punktus ar aizzīmēm, lai uzzinātu vairāk par šo opciju,

pēc tam pieskarieties Next (Tālāk).

5. Pieskarieties kontam, kuru vēlaties atsvaidzināt.
6. Ievadiet konta paroli, pēc tam pieskarieties Continue

(Turpināt).

7. Pieskarieties Refresh (Atsvaidzināt).

SVARĪGI! Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms sistēmas

atsvaidzināšanas ir pievienots strāvas padevei.