ASUS ROG G750JY - BIOS iestatījumi

background image

BIOS iestatījumi

Sāknēšana

Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot

sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.

PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie

ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.

1. Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

0

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

2. Nospiediet

un atlasiet ierīci kā Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

1

Drošība

Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja

paroli. Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam,

ievades/izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.

PIEZĪME.

• Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai

piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.

• Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā

būs jāievada, lai piekļūtu BIOS.

Lai iestatītu paroli
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2. Ierakstiet paroli un nospiediet

.

3. Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet

.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lai nodzēstu paroli
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2. Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet

.

3. Lauku Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet

tukšu un nospiediet

.

4. Apstiprinājuma lodziņā atlasiet Yes (Jā), pēc tam nospiediet

.

I/O interfeisa drošība

Izvēlnē Security (Drošība) varat piekļūt I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība), lai bloķētu vai atbloķētu piezīmjdatora

interfeisa funkcijas.

I/O interfeisa bloķēšana

1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība).

2. Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz

.

3. Atlasiet Lock (Bloķēt).

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataUSB interfeisa drošība

Izvēlnē I/O Interface Security (I/O interfeisa drošība) varat

arī piekļūt USB Interface Security (USB interfeisa drošība), lai

bloķētu vai atbloķētu portus un ierīces.

PIEZĪME. Iestatījumu USB Interface (USB interfeiss) iestatot uz

Lock (Bloķēt), tiek bloķēti un slēpti arī External Ports (Ārējie porti)

un citas ierīces, kas ietvertas izvēlnē USB Interface Security (USB

interfeisa drošība).

USB interfeisa bloķēšana

1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība) �� USB Interface Security (USB

�� USB Interface Security (USB

interfeisa drošība).

2. Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock

(Bloķēt).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

Bluetooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Set Master Password (Iestatīt galveno paroli)

Izvēlnē Security (Drošība) varat lietot opciju Set Master

Password (Iestatīt galveno paroli), lai iestatītu paroles

iespējotu piekļuvi cietajam diskam.

HDD paroles iestatīšana

1. Ekrānā Security (Drošība) noklikšķiniet uz Set Master

Password (Iestatīt galveno paroli),

2. Ievadiet paroli un nospiediet

.

3. Ievadiet paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet

.

4. Noklikšķiniet uz Set User Password (Iestatīt lietotāja

paroli) un atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai iestatītu

lietotāja paroli.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataSave & Exit (Saglabāt un aizvērt)

Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus,

atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).

BIOS atjaunināšana.

1. Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS

vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.

2. Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.
3. Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.
4. Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā

nospiediet

.

5. BIOS iestatīšanas programmā noklikšķiniet uz Advanced �� Start

Easy Flash (Papildu �� Sākt Easy Flash) un pēc tam nospiediet

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

6. Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet

.

7. Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Exit �� Restore

Defaults (Iziet �� Atjaunot noklusējuma iestatījumus), lai

atjaunotu sistēmu uz tās noklusējuma iestatījumiem.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[

←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata