ASUS ROG G750JY - Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma

konfigurēšana

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

5. Pieskarieties Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)), pēc tam

pieskarieties Properties (Rekvizīti).

PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām

darbībām.

6. Pieskarieties Obtain an IP address automatically

(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam pieskarieties

OK (Labi).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata7. Atgriezieties logā Network and Sharing Center (Tīkla

un koplietošanas centrs), pēc tam pieskarieties

Setup a new connection or network (Iestatīt jaunu

savienojumu vai tīklu).

8. Atlasiet Connect to the Internet (Izveidot

savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties Next

(Tālāk).

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

10. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma

nosaukumu, pēc tam pieskarieties Connect (Savienot).

11. Pieskarieties Close (Aizvērt), lai pabeigtu konfigurāciju.

12. Uzdevumjoslā pieskarieties

, pēc tam ieskarieties

tikko izveidotajam savienojumam.

13. Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu

lietotājvārdu un paroli, pēc tam pieskarieties Connect

(Savienot).

9. Pieskarieties Broadband (PPPoE) (Platjoslas (PPPoE)).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata