ASUS ROG G750JY - Savienojumu izveide ar vadu tīkliem

background image

Savienojumu izveide ar vadu tīkliem

Izmantojot piezīmjdatora LAN portu, varat arī izveidot savienojumu

ar vadu tīklu, piemēram, lokālajiem tīkliem un platjoslas interneta

savienojumu.

PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta savienojuma

iestatīšanu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai

tīkla administratoru.

Lai konfigurētu iestatījumus, skatiet tālāk norādīto informāciju.

SVARĪGI! Pirms veicat tālāk aprakstītās darbības, nodrošiniet, ka tīkla

kabelis ir pievienots starp piezīmjdatora LAN portu un lokālo tīklu.

1. Atveriet Desktop (Darbvirsma).
2. Operētājsistēmas Windows® uzdevumjoslā veiciet

peles labās pogas klikšķi uz ikonas

, pēc tam

pieskarieties Open Network and Sharing Center

(Atvērt tīkla un koplietošanas centru).

3. Logā Network and Sharing Center (Tīkla un

koplietošanas centrs) pieskarieties Change adapter

settings (Mainīt adaptera iestatījumus).

4. Veiciet peles labās pogas klikšķi uz LAN un atlasiet

Properties (Rekvizīti).