ASUS ROG G750JY - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Izmantojot piezīmjdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta

ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas

sociālo tīklu vietnēs.

SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Wi-Fi funkciju, nodrošiniet,

ka Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku

informāciju skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.

Wi-Fi iespējošana

Piezīmjdatora Wi-Fi var aktivizēt, izpildot tālāk norādītās darbības.

1. Aktivizējiet Charms bar .

2. Pieskarieties

un pieskarieties

.

3. Pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasiet piekļuves

punktu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata4. Pieskarieties Connect (Savienot), lai izveidotu

savienojumu ar tīklu.

PIEZĪME. Iespējams, tiks vaicāts ievadīt Wi-Fi savienojuma

aktivizēšanas drošības atslēgu.

5. Ja vēlaties iespējot koplietošanu starp piezīmjdatoru

un citu bezvadu tīklu iespējotu sistēmu, pieskarieties

Yes, turn on sharing and connect to devices (Jā,

ieslēdziet koplietošanu un savienojiet ierīces). Ja

nevēlaties iespējot koplietošanas funkciju, pieskarieties

No, don't turn on sharing or connect to devices (Nē,

neieslēgt koplietošanu un neveidot savienojumu ar

ierīci).

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata