ASUS ROG G750JY - Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā

background image

Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā

Lai piezīmjdatoru pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet

barošanas pogu.

Lai veiktu parastu izslēgšanu, izvēlnē Charms bar

(Viedpogu joslā) pieskarieties

, pēc tam

pieskarieties

> Shut down (Izslēgt).

Pieteikšanās ekrānā pieskarieties

> Shut

down (Izslēgt).

Jūs varat izslēgt savu piezīmjdatoru arī izmantojot

darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu, palaidiet

darbvirsmu, tad nospiediet taustiņu kombināciju

alt + f4, lai atvērtu logu Izslēgt. Izkrītošajā sarakstā

atlasiet Shut Down (Izslēgt) un pēc tam atlasiet OK

(Labi).

Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas

pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz četrām (4)

sekundēm, lai izslēgtu piezīmjdatoru.

Jūs varat iemidzināt savu piezīmjdatoru arī izmantojot

darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu, palaidiet darbvirsmu,

tad nospiediet taustiņu kombināciju alt + f4, lai atvērtu

logu Izslēgt. Izkrītošajā sarakstā atlasiet Sleep (Miegs) un

pēc tam atlasiet OK (Labi).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata4. nodaļa.