ASUS ROG G750JY - ASUS lietotņu funkciju taustiņi

background image

ASUS lietotņu funkciju taustiņi

Piezīmjdatora komplektācijā ietilpst arī īpašs funkciju taustiņu

kopums, kuras var izmantot ASUS lietotņu palaišanai.

Pārslēdz lietojumprogrammu ASUS Splendid

Video Enhancement Technology, lai pārslēgtos

starp šiem displeja krāsu uzlabošanas režīmiem.

Gamma Correction (Gammas korekcija), Vivid Mode

(Spilgtais režīms), Theater Mode (Teātra režīms),

Soft Mode (Mīkstais režīms), My Profile (Mans

profils) un Normal (Normāls).

Palaiž lietojumprogrammu ASUS Life Frame

Palaiž lietojumprogrammu ASUS Power4Gear

Hybrid