ASUS ROG G750JY - Optiskā diskdziņa lietošana 

background image

Optiskā diskdziņa lietošana

3. Turiet disku ar aiz malas ar

apdrukāto pusi uz augšu

un viegli ievietojiet to

centrmezglā.

4. Diska plastmasas centrmezglu

spiediet uz leju, kamēr tas

nofiksējas optiskā diska

centrmezglā.

PIEZĪME. Elektriskās izstumšanas pogas faktiskā atrašanās vieta ir

atkarīga no piezīmjdatora modeļa.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata5. Lai aizvērtu optisko disku,

viegli pastumiet diska tekni.

PIEZĪME. Kamēr dati tiek lasīti,

griešanās vai vibrēšanas skaņa

optiskajā diskā ir normāla

parādība.

Manuālā izstumšanas atvere

Manuālā izstumšanas atvere atrodas uz optiskā diska durtiņām,

un to izmanto, lai izstumtu optiskā diska tekni, kad elektroniskā

izstumšanas poga nedarbojas.
Lai manuāli izstumtu optiskā diska tekni, ievietojiet iztaisnotu papīra

saspraudi manuālajā izstumšanas atvere, kamēr diska tekne atveras.

BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai tad, ja

elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.

background image

0

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

1

3. nodaļa.