ASUS ROG G750JY - Kreisā puse

background image

Kreisā puse

Kensington® drošības atvere

Kensington® drošības atvere ļauj aizsargāt piezīmjdatoru,

izmantojot ar Kensington® saderīgus piezīmjdatora drošības

produktus.

USB 3.0 ports

Šis universālās seriālās kopnes 3.0 (USB 3.0) ports nodrošina

pārsūtīšanas ātrumu 5 gigabaiti sekundē un ir saderīgs ar

vecāku versiju USB 2.0.

Optiskais diskdzinis

Piezīmjdatora optiskais disks var atbalstīt dažādus disku

formātus, piemēram, CD, DVD, ierakstāmos diskus un

pārrakstāmos diskus.

Optiskā diskdziņa indikators

Šis indikators iedegas, kad nospiež optiskā diskdziņa

elektronisko izbīdīšanas pogu, ja piezīmjdators ir ieslēgts.

Šis indikators deg arī tad, kad optiskajā diskdzinī notiek datu

lasīšana vai rakstīšana diskā.

Optiskā diskdziņa izstumšanas poga

Nospiediet šo pogu, lai izstumtu optiskā diska tekni.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataManuālā izstumšanas atvere

Manuālā izstumšanas atvere tiek izmantota, lai izstumtu diska

tekni, ja elektriskā izstumšanas poga nedarbojas.

BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai

tad, ja elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.

PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas

nodaļā Optiskā diskdziņa lietošana.

Atmiņas karšu lasītājs

Šim piezīmjdatoram ir viena iebūvēta atmiņas karšu lasītāju

atvere, kas atbalsta MMC un SD karšu formātus.

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata