ASUS ROG G750JY - Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis

background image

Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis

Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE

(Japonija), FCC (JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus.

Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendimą

98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių prijungimo

prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų (angl. PSTN).

Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis

patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo

veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške.

Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo įrenginio tiekėju.