ASUS ROG G750JY - REACH

background image

REACH

Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio

sudėtyje esančios cheminės medžiagos nurodytos ASUS REACH

tinklavietėje http://csr.asus.com/english/REACH.htm.