ASUS ROG G750JY - Optinio diskasukio saugos informacija

background image

Optinio diskasukio saugos informacija

Lazerio saugos informacija

Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio,

nebandykite ardyti ar taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių

saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į specialistus.

Priežiūros įspėjimo lipdukas

ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM

ĮRENGINIUI. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI

NAUDODAMIESI OPTINĖMIS PRIEMONĖMIS.

CDRH Reglamentai

JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos

centras (CDRH) 1976 m. rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl

lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi lazeriniams produktams,

pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina Jungtinių

valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams.

ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami

veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio

montažo vadove, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.