ASUS ROG G750JY - IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

background image

IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

Ši įranga atitinka IC radiacijos poveikio ribas, nustatytas

nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti IC radijo dažnio

poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio

kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis

specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio

poveikio reikalavimus.
Įrangos veikimas vadovaujasi šiomis dviem sąlygomis:

Šis įrenginys negali sukelti trikdžių ir

Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame

tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Siekiant išvengti radijo ryšio trikdžių licenzijuotoms paslaugoms

(t.y. bendras kanalas su mobiliosiomis satelitinėmis sistemomis)

šis įrenginys skirtas darbui patalpoje ir toliau nuo langų siekiant

maksimalaus ekranavimo. Licenzija reikalinga montuojant įrangą

(arba jos perdavimo anteną) lauke.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

11