ASUS ROG G750JY - Apžvalga

background image

Apžvalga

1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas

Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne

balso galiniams įrenginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra

skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono

tinklų).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių

(išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius

galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų

telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas

dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.