ASUS ROG G750JY - Žymėjimas CE ženklu

background image

Žymėjimas CE ženklu

Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų

žymėjimas CE ženklu
Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB

(Direktyva dėl elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB

(Žemos įtampos direktyva) reikalavimus.

Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas

žymėjimas CE ženklu
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo

9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų

įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.

background image

11

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas