ASUS ROG G750JY - Tinkamas išmetimas

background image

Tinkamas išmetimas

NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk kartu

su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su

galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad

gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje

gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti

išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos

produktų utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius

reglamentus.

NEMESKITEbaterijos lauk kartu su buitinėmis atliekomis.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja,

kad baterija neturėtų būti išmetama kartu su buitinėmis

atliekomis.

background image

1

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

1

1 skyrius: