ASUS ROG G750JY - Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas

background image

Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio

įrengimas

Nešiojamojo kompiuterio atminties talpą praplėsite į atminties

modulio skyrių įdiegę RAM modulį. Toliau aprašyti veiksmai, kaip į

nešiojamąjį kompiuterį įdiegti RAM modulį:

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite

visus išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei

maitinimo jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus

bloką ir pan.).

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami gauti informacijos apie

nešiojamojo kompiuterio atminties atnaujinimo galimybes,

kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą arba pardavėją.

Norėdami užtikrinti maksimalų suderinamumą ir patikimumą,

atminties išplėtimo modulius pirkite tik iš įgaliotųjų šio nešiojamojo

kompiuterio pardavėjų.

PASTABA: Nešiojamojo kompiuterio apatinės pusės ir RAM modulio

vaizdai gali skirtis priklausomai nuo modelio, bet RAM modulio

įdiegimas yra visiškai vienodas.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasA. Nuo nešiojamojo kompiuterio apatinės pusės nutraukite guminį

dėklą.

B. Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą.
C. Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo

kompiuterio.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

D. RAM modulį sugretinkite su modulio lizdu ir įkiškite į šį lizdą.
E. RAM modulį stumkite žemyn tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

2

1

30o kampas

išdrožos

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasF. Skyriaus dangtelį sulygiuokite, tada spausdami vėl uždėkite.
G. Įsukite pirmiau išimtus varžtus.
H. Ant skyriaus dangtelio vėl uždėkite guminį dėklą.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas