ASUS ROG G750JY - Naujo akumuliatoriaus įdėjimas

background image

Naujo akumuliatoriaus įdėjimas

ĮSPĖJIMAS! Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite nešiojamąjį

kompiuterį ir atjunkite visus papildomus prietaisus, telefono arba

ryšio linijas bei maitinimo jungtį.

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami užtikrinti maksimalų

suderinamumą ir patikimumą, akumuliatorius pirkite tik iš įgaliotųjų

šio nešiojamojo kompiuterio pardavėjų.

PASTABA: toliau nurodyti veiksmai taip pat atliekami išimant ir

keičiant kompiuterio akumuliatorių.

Norėdami nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti naują

akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

A. Spyruoklinę akumuliatoriaus sklendę pastumkite ir laikykite

atidarytą.

B. Seną akumuliatorių ištraukite iš akumuliatoriaus lizdo, paskui

atleiskite spyruoklinę akumuliatoriaus sklendę.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasC. Naują akumuliatorių sugretinkite su nešiojamojo kompiuterio

akumuliatoriaus lizdu ir įdėkite jį.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas