ASUS ROG G750JY - BIOS nuostatos

background image

BIOS nuostatos

Įkrova

Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami

įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais.

PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti.

Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų.

1. Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1

(1 paleidimo parinktis).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

0

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

2. Paspauskite klavišą

ir įrenginį pasirinkite kaip Boot

Option #1 (1 paleidimo parinktis).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

1

Apsauga

Šis meniu leidžia jums nustatyti nešiojamojo kompiuterio

administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums

kontroliuoti prieigą prie jūsų nešiojamojo kompiuterio standžiojo

disko, įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos.

PASTABA:

• Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį),

privalėsite jį įvesti prieš paleisdami nešiojamojo kompiuterio

operacinę sistemą.

• Jeigu nustatysite Asministrator Password (administratoriaus

slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš atidarydami BIOS.

Slaptažodžio nustatymas:
1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator

Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba

User Password (Naudotojo slaptažodis).

2. Surinkite slaptažodį ir spauskite

.

3. Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite

.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Slaptažodžio trynimas:

1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator

Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba

User Password (Naudotojo slaptažodis).

2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką

.

3. Lauką Create New Password (Sukurti naują slaptažodį)

palikite tuščią ir paspauskite mygtuką

.

4. Patvirtinimo langelyje pasirinkite Yes (taip), o tada paspauskite

.

I/O sąsajos apsauga

Apsaugos meniu galite gauti prieigą prie I/O sąsajos apsaugos,

kad užblokuotumėte arba panaikintumėte tam tikrų

nešiojamojo kompiuterio sąsajos funkcijų blokavimą.

Įv. / išv. sąsajos blokavimas:
1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface

Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga).

2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite

.

3. Pasirinkite Lock (blokuoti).

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasUSB sąsajos apsauga

Atidarę meniu I/O Interface Security (įjungimo/išjungimo

sąsajos apsauga), taip pat galite gauti prieigą prie USB Interface

Security (USB sąsajos apsaugos), kad užblokuotumėte arba

panaikintumėte prievadų bei prietaisų blokavimą.

PASTABA: Nustačius USB Interface (USB sąsajai) parinkį Lock

(blokuoti), taip pat užblokuojami ir paslepiami External Ports

(išoriniai prievadai) bei kiti prietaisai, kuriems galioja USB Interface

Security (USB sąsajos apsauga).

USB sąsajos blokavimas:

1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface

Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga) > USB Interface

Security (USB sąsajos apsauga).

2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock

(Blokuoti).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Set Master Password (nustatyti pagrindinį slaptažodį)

Apsaugos meniu galite naudoti parinktį Set Master Password

(nustatyti pagrindinį meniu), kad nustatytumėte prieigą prie

standžiojo disko įvedant slaptažodį.

HDD slaptažodžio nustatymas:

1. Ekrane Security (Apsauga) spustelėkite Set Master Password

(Nustatyti pagrindinį slaptažodį).

2. Įrašykite slaptažodį ir spustelėkite

.

3. Slaptažodį patvirtinkite dar kartą jį įrašydami ir spustelėkite

.

4. Spustelėkite Set User Password (Nustatyti naudotojo

slaptažodį) ir pakartokite pirmesnius veiksmus, kad

nustatytumėte naudotojo slaptažodį.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasIšsaugoti ir uždaryti

Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami

BIOS, pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir

uždaryti).

BIOS atnaujinimas

1. Sužinokite tikslų nešiojamojo kompiuterio modelį, paskui

atsisiųskite iš „ASUS“ tinklavietės naujausią jūsų modeliui

tinkamą BIOS failą.

2. Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties

įrenginyje.

3. Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo nešiojamojo

kompiuterio.

4. Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio sistemos keltį, o

tada, atliekant POST, paspauskite

.

5. Naudodamiesi BIOS nustatymo programa, spustelėkite

Advanced > Start Easy Flash (išplėstinės nuostatos > „Start
Easy Flash“)
, tada spauskite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

6. Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą

BIOS failą, po to paspauskite

.

7. Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Exit > Restore

Defaults (išeiti > atkurti numatytąsias nuostatas), kad būtų

atkurtos sistemos numatytosios nuostatos.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[

←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas