ASUS ROG G750JY - BIOS

background image

BIOS

Pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (angl. Basic Input and Output

System – BIOS), saugo sistemos aparatinės įrangos nuostatas,

reikiamas nešiojamojo kompiuterio sistemai paleisti.
Numatytosios BIOS nuostatos taikomos daugeliui nešiojamojo

kompiuterio sąlygų. Nekeiskite numatytųjų BIOS nuostatų, išskyrus

šiomis aplinkybėmis:

Įkraunant sistemą ekrane rodomas klaidos pranešimas ir

reikalaujama, kad jūs paleistumėte BIOS sąranką.

Įdiegėte naują sistemos sudedamąją dalį, kuriai reikia

papildomų BIOS nuostatų arba atnaujinimų.

ĮSPĖJIMAS: Naudojant netinkamas BIOS nuostatas, sistema gali tapti

nestabili arba nebepasileisti. Primygtinai rekomenduojame BIOS

nuostatas keisti tik padedant kvalifikuotam kompiuterių meistrui.