ASUS ROG G750JY - Aktyviosios sritys

background image

Aktyviosios sritys

Naudojantis ekrane esančiomis aktyviosiomis sritimis, galima paleisti

programas ir pasiekti nešiojamojo kompiuterio nuostatas. Šių

aktyviųjų sričių funkcijas galima suaktyvinti jutikliniu pultu.

Paleistos taikomosios programos aktyviosios sritys

Aktyviosios sritys pradžios ekrane

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasAktyvioji sritis

Veiksmas

Viršutinis kairysis

kampas

Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame

kairiajame kampe, o tada spustelėkite paskutinį

kartą atidarytos taikomosios programos

miniatiūrą, kad vėl sugrįžtumėte į tą veikiančią

taikomąją programą.
Jei paleidote daugiau kaip vieną programą,

slinkite žemyn, kad būtų parodytos visos

paleistos programos.

Apatinis kairysis

kampas

Veikiančios taikomosios programos ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame

kairiajame kampe, o tada spustelėkite pradžios

ekrano miniatiūrą, kad vėl atidarytumėte

pradžios ekraną.

PASTABA: Norėdami vėl grįžti į pradžios

ekraną, taip pat galite paspausti kalviatūroje
esantį „Windows“ klavišą

.

Pradžios ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame

kairiajame kampe, o tada spustelėkite

veikiančios taikomosios programos miniatiūrą,

kad vėl atidarytumėte tą taikomąją programą.

Viršutinė dalis

Judinkite pelės žymeklį viršutinėje dalyje, kol

ji virs rankos piktograma. Vilkite taikomąją

programą, o paskui numeskite ją į naują vietą.

PASTABA: Šis spartusis klavišas veikia tik

veikiančioje taikomojoje programoje arba

tada, kai naudojate momentinių nuotraukų

funkciją. Išsamiau apie momentinių

nuotraukų funkciją skaitykite skyriuje

Windows® taikomųjų programų naudojimas“.

Viršutinis ir

apatinis dešinieji

kampai

Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame

arba apatiniame dešiniajame kampe, kad

atidarytumėte papildomą juostą.

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas

Spsutelėkite taikomąją programą dešiniuoju klavišu, kad

suaktyvintumėte jos nuostatų juostą, o tada spustelėkite

arba

.

Norėdami perkelti programos langelį į kitą vietą, dukart

spustelėkite tą taikomosios programos langelį, o tada

nuvilkite ir numeskite jį į kitą vietą.

Taikomųjų programų perkėlimas

Taikomųjų programų suasmeninimas

Taikomųjų programų langelius galite perkelti, pakeisti jų dydį arba

pašalinti juos iš pradžios ekrano, atlikdami šiuos veiksmus.

Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano