ASUS ROG G750JY - Charn bar

background image

Charn bar

Išraiškos juosta – tai įrankių juosta, kuri gali atsirasti ekrano

dešiniojoje pusėje. Joje yra keletas įrankių, naudodamiesi jais galite

dalytis programomis, greitai pasiekti norimas pritaikyti nešiojamojo

kompiuterio nuostatas.

Išraiškos juostos paleidimas

PASTABA: Suaktyvinta išraiškos juosta iš pradžių atrodo kaip baltų

piktogramų rinkinys. Viršuje esančiame paveikslėlyje matyti, kaip

atrodo suaktyvinta išraiškos juosta.

Norėdami paleisti ir pritaikyti išraiškos juostą, naudokitės nešiojamojo

kompiuterio jutikliniu pultu arba klaviatūra.

Charms bar

Pelės žymiklį patraukite į viršutinį dešinįjį ar kairįjį ekrano

kampą.

Paspauskite

.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

1

Kas yra išraiškos juostoje

Search (Paieška)

Naudojantis šiuo įrankiu, nešiojamajame kompiuteryje

galima ieškoti failų ir programų.

Share (Dalijimasis)

Šis įrankis leidžia programomis dalytis socialinių tinklų

svetainėse arba el. paštu.

Start (Pradžia)

Šis įrankis grąžina pradžios ekraną. Jei jau rodomas

pradžios ekranas, šiuo įrankiu galite grįžti prie paskutinės

atvertos programos.

Devices (Prietaisai)

Šis įrankis leidžia pasiekti failus ir dalytis jais su prietaisas,

prijungtais prie nešiojamojo kompiuterio, pavyzdžiui,

išoriniu ekranu ar spausdintuvu.

Settings (Nuostatos)

Šis įrankis leidžia pasiekti nešiojamojo kompiuterio

nuostatas.

background image



Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas