ASUS ROG G750JY - Optinio diskų įrenginio naudojimas 

background image

Optinio diskų įrenginio naudojimas

3. Paimkite diską už krašto, jo

užrašytąja puse į viršų, tada

atsargiai įdėkite jį į dėklo

centrą.

4. Spauskite disko plastikinį

centrą, kol jis užsifiksuos ant

optinio diskų įrenginio centro.

PASTABA: Aktinė elektroninio išstūmimo mygtuko vieta gali skirtis

priklausomai nuo nešiojamojo kompiuterio modelio.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas5. Atsargiai stumtelėkite

diskų įrenginio dėklą, kad

optinis diskų įrenginys būtų

uždarytas.

PASTABA: Nuskaitant duomenis

iš optinio diskų įrenginio dažnai

sklinda sukimosi garsas ir

vibracija.

Mechaninio išstūmimo anga

Mechaninio išstūmimo anga įrengta ant optinio diskų įrenginio

durelių; ji naudojama optinio diskų įrenginio dėklui atverti tuo

atveju, jeigu elektroninis išsūtimo mygtukas neveikia.
Norėdami mechaniškai išstumti optinio diskų įrenginio dėklą, kiškite

į mechaninio išstūmimo angą ištiesintą sąvaržėlę, kol diskų įrenginio

dėklas atsidarys.

ĮSPĖJIMAS! Mechaninio išstūmimo angą naudokite tik tada, kai

elektroninis išstūmimo mygtukas neveikia.

background image

0

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

1

3 skyrius: