ASUS ROG G750JY - Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

background image

Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

A. Kintamosios srovės (AC) maitinimo laidą prijunkite prie AC–DC

keitiklio.

B. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 100 V–240 V elektros

šaltinio.

C. Įkiškite nuolatinės srovės jungtį į nešiojamojo kompiuterio

maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties lizdą.

PASTABA:

Informacija apie maitinimo adapterį:
- Įvesties įtampa: 100-240 V AC
- Įvesties dažnis: 50-60 Hz
- Nominali išvesties srovė: 230W (11,8A)
- Nominali išvesties įtampa: 19 V DC

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

SVARBI INFORMACIJA!

• Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių

duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties /

išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant

kompiuterio. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias

vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU.

• Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš

tai būtinai prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai

rekomenduojame naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai

nešiojamasis kompiuteris veikia maitinimo adapterio režimu.

• Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli

kompiuterio.

• Norėdami nešiojamąjį kompiuterį atjungti nuo maitinimo iš

elektros tinklo, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus tvarkymo

apaugos nurodymus.

• Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas

gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų.

• Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.
• Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali

sprogti.

• Nemeskite į ugnį.
• Niekada nebandykite sukelti nešiojamojo kompiuterio

akumuliatoriaus trumpojo jungimo.

• Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti

akumuliatoriaus.

• Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.
• Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba

perdirbami.

• Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai

nuo vaikų.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas