ASUS ROG G750JY - Daugialypės terpės valdymo klavišai 

background image

Daugialypės terpės valdymo klavišai

Daugialypės terpės valdymo klavišais galite valdyti daugialypės

terpės failus, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio leidžiamus garso

takelius ir vaizdo įrašus.

Spauskite

kartu su nešiojamojo kompiuterio rodyklių klavišais

kaip parodyta toliau.

Sustabdyti

Paleisti arba

pristabdyti

Peršokti į ankstesnį

takelį arba atsukti

atgal

Peršokti į kitą garso

takelį arba greitai

sukti pirmyn

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Įdėkite optinį diską

1. Nešiojamajam kompiuteriui

veikiant paspauskite

elektroninį išstūmimo

mygtuką, kad būtų dalinai

atidarytas optinio diskų

įrenginio dėklas.

2. Atsargiai ištraukite įrenginio

dėklą.

SVARBU! Būkite atsargūs, kad

nepaliestumėte optinio diskų

įrenginio lęšių. Įsitikinkite, ar po

diskų įrenginio dėklu nėra jokių

daiktų, kurie galėtų užstrigti.