ASUS ROG G750JY - Početni zaslon

background image

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički

račun. On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje

trebate na jednom mjestu.

Korisnički račun

Povećavanje/smanjivanje zumom