ASUS ROG G750JY - Konfiguriranje statičke IP mrežne veze

background image

Konfiguriranje statičke IP mrežne veze

1. Ponovite korake 1 do 5 u Configuring a dynamic

IP/PPPoE network.(konfiguriranje dinamičke IP/PPPoE

mreže).

 Kucnite Use the following IP address (Koristi

sljedeću IP adresu).

3. Unesite IP adresu, masku podmreže i zadani mrežni

prolaz koje ste dobili od svog davatelja usluga.

4. Po potrebi možete upisati DNS adresu željenog

poslužitelja i adresu alternativnog DNS poslužitelja te

zatim kucnite OK (U redu).

background image

66

E-priručnik za prijenosno računalo