ASUS ROG G750JY - Rad s Metro aplikacijama

background image

Rad s Metro aplikacijama

Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite

i prilagodite aplikacije.