ASUS ROG G750JY - Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja

background image

Postavljanje prijenosnog računala u stanje

mirovanja

Za postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja jedanput

pritisnute gumb za uključivanje.

Kucnite

Kucnite

na Charms bar (Traka Charms) i

zatim kucnite

> Shut down (Isključi) radi

normalnog isključivanja.

Na zaslonu za prijavu kucnite

Na zaslonu za prijavu kucnite

> Shut down

(Isključi).

Prijenosno računalo možete isključiti i u načinu rada s

radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete

radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja

prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite

Shut Down (Isključivanje) i zatim odaberite OK (U redu).

Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i držite

Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i držite

pritisnutim gumb za uključivanje najmanje četiri (4)

sekunde sve dok se prijenosno računalo ne isključi.

Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja i

u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako

pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi

otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu

odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U

redu)..

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

67