ASUS ROG G750JY - Sukladnost unutarnjeg modema

background image

Sukladnost unutarnjeg modema

Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE

(Japan), FCC (US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR1. Unutarnji modem

je odobren u skladu sa odlukom vijeća 98/48/EC za povezivanje na

javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u

Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim PSTN mrežama između

nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno

jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži.

U slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača

opreme.