ASUS ROG G750JY - Napomena o proizvodima Macrovision Corporation

background image

Upozorenje o servisiranju

UPOZORENJE: OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO

LASERSKO ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU.

NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM

INSTRUMENTIMA.

CDRH propisi

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za

hranu i lijekove uveo je . kolovoza 1976. godine propise za laserske

proizvode, kojim su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni

nakon 1. kolovoza 1976. godine. Proizvodi koji se nude na tržištu

Sjedinjenim američkim Državama moraju ispunjavati te propise.

UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili postupci

koji nisu navedeni u ovom priručniku ili u uputama za instalaciju

laserskog proizvoda mogu dovesti do izloženosti opasnom zračenju.

Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona,

nemojte ga sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite

sigurnosti zatražite pomoć od profesionalnog tehničara.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

11

CTR 21 Odobrenje