ASUS ROG G750JY - Usein kysyttyä ohjelmistosta

background image

Usein kysyttyä ohjelmistosta

1. Kun kytken kannettavan tietokoneen päälle, virran

merkkivalo syttyy, mutta aseman toiminnan merkkivalo

ei. Järjestelmä ei myöskään käynnisty uudelleen. Miten

korjaan tämän?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
• Pakota kannettavan tietokoneen sammutus painamalla

virtapainiketta yli neljä (4) sekuntia. Tarkista onko verkkolaite

ja akku liitetty oikein ja käynnistä sen jälkeen kannettava

tietokone.

• Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUS-

huoltokeskukselta.

2. Mitä pitää tehdä, kun näytössä näkyy tämä viesti: ”Remove

disks or other media. Press any key to restart. (Poista

levyt tai toinen media. Paina mitä tahansa näppäintä

käynnistääksesi uudelleen).”?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
• Irrota kaikki liitetyt USB-laitteet ja käynnistä kannettava

tietokone uudelleen.

• Poista optiseen asemaan sisälle jätetty levy ja käynnistä

uudelleen.

• Jos ongelma jatkuu, kannettavassa tietokoneessa voi olla

muistitallennusongelma. Pyydä apua paikallisesta ASUS-

huoltokeskuksesta.

3. Kannettava tietokone käynnistyy uudelleen hitaammin

kuin tavallisesti ja käyttöjärjestelmä toimii viiveellä. Kuinka

korjaan tämän?
Poista viimeksi asentamasi sovellukset tai sellaiset, jotka eivät

kuuluneet käyttöjärjestelmän toimitukseen ja käynnistä sitten

järjestelmä uudelleen.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

101

4. Kannettava tietokone ei käynnisty uudelleen. Kuinka

korjaan tämän?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:

• Irrota kaikki kannettavaan tietokoneeseen liitetyt laitteet ja

käynnistä sitten järjestelmä uudelleen.

• Paina käynnistyksen aikana F9-painiketta. Kun kannettava

tietokone siirtyy Troubleshooting (Vianetsintä) -tilaan,

valitse Refresh (Virkistä) tai Reset your PC (Nollaa

tietokone).

• Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUS-

huoltokeskukselta.

5. Miksi kannettava tietokone ei herää uni- tai horrostilasta?

• Sinun on painettava virtapainiketta jatkaaksesi viimeistä

työskentelytilaa.

• Järjestelmä on ehkä käyttänyt loppuu akun varauksen. Liitä

kannettavaan tietokoneeseen verkkolaite ja liitä verkkolaite

pistorasiaan ja paina sitten virtapainiketta.

background image

10

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

6. Kuinka käynnistän DOS-tilaan käyttämällä USB- tai optista

asemaa?
Toimi seuraavasti:

a. Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja siirry BIOS-

tilaan painamalla näppäimistön F2-näppäintä.

b. Siirry kohtaan Boot (Käynnistä uudelleen) > Launch CSM

(Käynnistä CSB) > Enabled (Käytössä).

c. Siirry Security (Suojaus) -valikkoon ja aseta Secure Boot

Control (Suojattu käynnistyksen ohjaus) -valinta tilaan

Disabled (Pois käytöstä).

d. Paina F10 tallentaaksesi muutokset ja poistu BIOS-

asetuksista.

e. Pidä ESC-näppäintä painettuna käynnistääksesi

uudelleenkäynnistysvalikon, kun kannettava tietokone

käynnistyy uudelleen.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

10