ASUS ROG G750JY - Multimedia-ohjausnäppäimet 

background image

Multimedia-ohjausnäppäimet

Multimedia-ohjausnäppäimillä voi ohjata multimedia-tiedostoja,

kuten audio- ja video-tiedostoja, kun niitä toistetaan kannettavassa

tietokoneessa.

Paina

-painiketta yhdessä kannettavan tietokoneen

nuolinäppäinten kanssa, kuten kuvassa.

Pysäytä

Toista tai

keskeytä

Ohita edelliseen

raitaan tai kelaa

taaksepäin

Ohita seuraavaan

raitaan tai kelaa

eteenpäin

background image

8

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Optisen levyn asettaminen

paikalleen

1. Kun kannettava tietokone

on päällä, paina elektronista

avauspainiketta avataksesi

optisen aseman levykelkan

osittain.

2. Vedä levykelkkaa varovasti

ulospäin.

TÄRKEÄÄ! Varo koskettamasta

optisen aseman linssiä. Varmista,

ettei lähellä ole mitään esineitä,

jotka voivat juuttua levykelkan

alle.