ASUS ROG G750JY ohje

background image

Kannettavan
tietokoneen

E-käyttöopas

Syykuu 2013

FI8558
Toinen painos

background imageKannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa,

siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään

muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt

varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää,

kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA

TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI

KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,

TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA

MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN

LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN

MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU,

ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA

KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä

tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi

tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU

AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA

ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA

MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ,

MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun

vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa

olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan

ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja

henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista

todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen

juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin

tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka

johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja

jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN

KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT

VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT

LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT

MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopasSisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta.......................................................................... 7

Tämän käyttöoppaan merkintätavat ......................................................... 8
Kuvakkeet ............................................................................................................ 8
Typografia ........................................................................................................... 8

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet................................................................. 9

Kannettavan tietokoneen käyttö ................................................................ 9
Kannettavan tietokoneen ylläpito ............................................................10
Oikea hävittäminen .......................................................................................11

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen .......................................14

Näkymä päältä .................................................................................................14
Pohja .............................................................................................................18
Oikea puoli ........................................................................................................20
Vasen puoli........................................................................................................22
Näkymä takaa ..................................................................................................24

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Näin pääset alkuun ..........................................................................................6

Asenna akku (tietyissä malleissa) ..............................................................26
Lataa kannettava tietokone. .......................................................................27
Avaa näyttöpaneeli nostamalla. ................................................................29
Paina virtapainiketta......................................................................................29

Kosketuslevy ja eleet .......................................................................................0

Osoittimen siirtäminen.................................................................................30
Kosketuslevyn käyttö ....................................................................................31
Kahden sormen eleet ....................................................................................33
Kolmen sormen eleet ....................................................................................34

Näppäimistön käyttö ......................................................................................5

Toimintonäppäimet .......................................................................................35
ASUS-sovellusten toimintonäppäimet ...................................................36
Windows® 8 -näppäimet ..............................................................................36
Multimedia-ohjausnäppäimet ..................................................................37

Optisen levyaseman käyttö ..........................................................................8

background image

4

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Luku 3:Työskentely Windows® 8:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa ........................................................4
Windows

®

8 -lukitusnäyttö ............................................................................4

Windows

®

-käyttöliittymä (UI) .......................................................................4

Käynnistysnäyttö ............................................................................................43
Windows®-sovellukset ..................................................................................43
Kohdepisteet ....................................................................................................44

Työskentely Windows

®

-sovelluksilla ..........................................................46

Sovellusten käynnistäminen ......................................................................46
Sovellusten mukauttaminen ......................................................................46
Sovellusten sulkeminen ...............................................................................47
Sovellukset-näytön käynnistäminen .......................................................48
Charms bar ........................................................................................................50
Snap-ominaisuus ............................................................................................52

Muut näppäimistön pikavalinnat ...............................................................54
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin ..................................................56

Wi-Fi-yhteys ......................................................................................................56
Bluetooth ..........................................................................................................58
Airplane mode (Lentokonetila) .................................................................60

Yhdistäminen langallisiin verkkoihin .......................................................61

Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen ..................61
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen .....................................65

Kannettavan tietokoneen sammuttaminen ...........................................66

Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan ............................66

Luku 4: Virta päällä -itsetesti (POST)

Virta päällä -itsetesti (POST) .........................................................................68

POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään ..68

BIOS ...................................................................................................................68

Siirtyminen BIOS-asetuksiin........................................................................68
BIOS-asetukset .................................................................................................69

Vianetsintä ..........................................................................................................77

Tietokoneen virkistäminen .........................................................................77
Tietokoneen nollaaminen ...........................................................................78
Lisäasetukset ....................................................................................................79

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

5

Luku 5: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Random Access Memory (RAM) -moduulin asentaminen ................8
Kiintolevyaseman (HDD) vaihtaminen .....................................................86
Uuden akun asentaminen .............................................................................9

Vinkkejä ja Usein kysyttyä

Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan tietokoneen käytöstä ...................96
Usein kysyttyä laitteistosta ...........................................................................97
Usein kysyttyä ohjelmistosta .................................................................... 100

Liitteet

DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa) ................................. 104
Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa) ................................ 106
Sisäinen modeemiyhteensopivuus ....................................................... 107
Yleiskatsaus.................................................................................................... 107
Verkkoyhteensopivuusilmoitus .............................................................. 107
Verkkoyhteensopivuusilmoitus ............................................................. 108
Ei-puheäänilaitteisto ................................................................................. 108
FCC-lausunto ................................................................................................. 110
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus .......................................................... 112
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY) . 112
CE-merkkivaroitus ....................................................................................... 113
IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten .................................... 114
Langaton käyttökanava eri alueilla ....................................................... 115
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat ............................... 115
UL-turvallisuushuomautukset ................................................................ 117
Virtaturvallisuusvaatimus ......................................................................... 118
Huomautuksia TV-virittimestä ................................................................ 118
REACH-huomautukset ............................................................................... 118
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden

varoitukset (litium-ioniakut) .................................................................... 118
Optisen aseman turvallisuustiedot ....................................................... 120
Laserturvallisuustiedot .............................................................................. 120
Palveluvaroitusmerkki ............................................................................... 120
CDRH-säännökset ........................................................................................ 120

background image

6

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Macrovision Corporationin tuotehuomautus ................................... 120
CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille, joissa on

sisäänrakennettu modeemi) ................................................................... 121
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ...................................................... 122
Euroopan unionin ekomerkintä ............................................................ 123
Suojautuminen kuulovauriolta ............................................................... 123
Pinnoitehuomautus .................................................................................... 123
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus

ja vakuutus .................................................................................................... 124
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut ........................................................... 124

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

7