ASUS ROG G750JY - Sülearvuti kasutamine

background image

Sülearvuti kasutamine

Ärge pange sülearvutit ebatasasele või ebastabiilsele

tööpinnale.

ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mis tahes kehaosa

lähedal, et vältida ebamugavustunnet või vigastusi, mis

võivad tekkida kuuma pinnaga kokkupuutumisel.

Ärge teisaldage sisselülitatud sülearvutit ega katke seda

materjalidega, mis võivad halvendada õhuringlust.

Võite saata oma sülearvuti läbi lennujaama

röntgenmasina (kus esemed paigutatakse

konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet

magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu

ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta,

mida tuleb järgida sülearvuti kasutamisel lennukis.

Seda sülearvutit tohib kasutada ümbritseva keskonna

temperatuuril 5 °C (41 °F) kuni 35 °C (95 °F).

Vaadake sülearvuti põhjal asuvat silti ja veenduge, et

toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.

ÄRGE kasutage vigastatud toitejuhtmeid, tarvikuid ja

välisseadmeid.

background image

10

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend