ASUS ROG G750JY - Sülearvuti hooldamine

background image

Sülearvuti hooldamine

Ärge jätke sülearvutit tolmusesse keskkonda.

Ärge kasutage sülearvutit gaasilekete läheduses.

Ärge pange sülearvuti peale mingeid esemeid.

Ärge laske sülearvutil sattuda kokkupuutesse tugeva

magnet- või elektriväljaga.

Ärge kasutage ega jätke sülearvutit vedelike lähedusse,

vihma kätte ja niiskesse kohta.

Ärge kasutage sülearvutil ega selle läheduses tugevaid

lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või muid

kemikaale.

Enne sülearvuti puhastamist ühendage vahelduvvoolu

toide lahti (kui see on ühendatud) ja eemaldage aku.

Kasutage puhastamiseks puhast käsna või seemisnahast

lappi, mis on niisutatud mittesöövitava puhastusvahendi

ja vähese sooja veega. Eemaldage sülearvutilt liigne

niiskus kuiva lapiga.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

11