ASUS ROG G750JY - Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

background image

Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle

toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on

korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud

ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist

või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat

nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke

elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi hulka.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et

akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

background image

1

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

1

1. peatükk.