ASUS ROG G750JY - Teave juhendi kohta

background image

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie sülearvuti riist- ja tarkvara

funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse

peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti riistvara üksikosi.

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows®

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi

Windows® 8 kasutamisest sülearvutis.

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Selles peatükis on kirjeldatud käivituseelse enesetesti

kasutamist sülearvuti sätete muutmiseks.

5. peatükk. Sülearvuti täiustamine

Selles peatükis selgitatakse, kuidas toimub sülearvuti erinevate

osade asendamine ja sülearvuti täiustamine.

Nipid ja KKK

Sellest peatükist leiate soovitusi ning riist- ja tarkvara

puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi, mis aitavad teil oma

sülearvutit hooldada ja selle lihtsamaid probleeme lahendada.

Lisad

Selles osas on sülearvuti kohta kehtivad hoiatused ja

ohutusteatised.

background image

8

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend