ASUS ROG G750JY - Tarkvara KKK

background image

Tarkvara KKK

1. Kui sülearvuti sisse lülitan, süttib voolu märgutuli põlema,

kuid ketta märgutuli ei sütti. Ka süsteem ei käivitu. Kuidas

seda parandada?
Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele.

• Sundige oma sülearvuti sulguma, hoides voolunuppu

kauem kui neli (4) sekundit all. Kontrollige, kas toiteplokk ja

aku on korralikult ühendatud, ja lülitage sülearvuti sisse.

• Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi

saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse.

2. Mida peaksin tegema, kui ekraanile kuvatakse teade:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Eemaldage plaadid või muu kandja. Vajutage suvalist

klahvi, et taaskäivitada.)” ?
Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele.

• Eemaldage kõik sülearvutiga ühendatud USB-seadmed ja

taaskäivitage arvuti.

• Eemaldage optilisest draivist laserplaat ja taaskäivitage

arvuti.

• Kui probleem jätkub, võib teie sülearvutil olla probleem

mäluga. Pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe

teeninduskeskusse.

3. Minu sülearvuti käivitub aeglasemalt, kui varem, ning

operatsioonisüsteem ei tööta sujuvalt. Kuidas seda

parandada?
Eemaldage arvutist rakendused, mille sinna hiljuti installisite või

mis ei olnud kaasas operatsioonisüsteemiga, ning taaskäivitage

arvuti.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101

4. Minu sülearvuti operatsioonisüsteem ei käivitu. Kuidas seda

parandada?
Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele.

• Eemaldage kõik sülearvutiga ühendatud seadmed ja

taaskäivitage arvuti.

• Vajutage käivitamise ajal F9. Kui sülearvutis käivitub

Troubleshooting (Veaotsing), valige Refresh

(Värskendamine) või Reset your PC (Arvuti lähtestamine).

• Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi

saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse.

5. Miks minu sülearvuti une- või talveune režiimilt ei ärka?

• Viimati kasutatud tööoleku taastamiseks peate vajutama

voolunuppu.

• Arvuti aku on täiesti tühjenenud. Ühendage toiteplokk oma

sülearvutiga ja vooluvõrguga ning vajutage voolunuppu.

background image

10

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

6. Kas USB-draiv või ODD võimaldab käivitada DOSi?

Toimige järgmiselt.

a. Taaskäivitage oma sülearvuti ja käivitage BIOS, vajutades

klaviatuuril F2.

b. Valige Boot (Alglaadimine) > Launch CSM (Käivita CSM)

> Enabled (Lubatud).

c. Avage menüü Security (Turvalisus) ning valige Secure

Boot Control (Turvalise alglaadimise juhtimine) seadeks

Disabled (Keelatud).

d. Vajutage F10, et muutused salvestada ja BIOS sulgeda.

e. Sülearvuti taaskäivitamise ajal hoidke all klahvi ESC.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

10