ASUS ROG G750JY - Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

background image

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

Tootja poolt teavitatud asutustele ja müüjale esitatav deklaratsioon:

“Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega

ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud,

mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud.”

background image

108

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend