ASUS ROG G750JY - Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

background image

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: “Käesolevas

deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab

kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete

koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Tootja lisab ka teatise,

milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete ja tarkvara

häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal pöörduda müüja

poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus võrgus.”
Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud mitmeid

üleeuroopalisi kinnitusi, mis kasutavad standardit CTR 21.

Tulemuseks on Euroopa esimesed modemid, mis ei vaja

regulatiivseid kinnitusi igas erinevas Euroopa riigis.