ASUS ROG G750JY - UL ohutusteave

background image

UL ohutusteave

Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid

(telefon), mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks

telekommunikatsioonivõrku, mille maandatav tööpinge ei ületa

200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja

mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70).
Sülearvutit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et

vähendada tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi.

• Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi,

kraanikausi või pesuvanni lähedal ega märjas keldris ega

basseini lähedal.

• Ärge kasutage sülearvutit äikese ajal. Välk põhjustab

elektrilöögiohu.

• Ärge kasutage sülearvutit gaasilekke lähedal.
Nõutav UL 1642-le, mis hõlmab primaarseid (mittelaetavad)

ja sekundaarseid (laetavad) liitiumakusid, mida kasutatakse

toodetes toiteallikana. Need akud sisaldavad metallilist liitiumi

või liitiumisulamit või liitiumiooni ning võivad koosneda ühest

elektrokeemilisest elemendist või kahest või rohkemast elemendist,

mis on ühendatud jadana, paralleelselt või mõlemal viisil,

konverteerides keemilist energiat elektrienergiaks pöördumatu või

ümberpööratava keemilise protsessi abil.

• Ärge visake sülearvuti akusid tulle, kuna need võivad

plahvatada. Kontrollige kohalikest seadustest võimalikke

kõrvaldamisjuhiseid, et vähendada tulekahju või plahvatusega

põhjustatavat vigastusohtu.

• Ärge kasutage teiste seadmete toiteplikke ega akusid, et

vältida tulekahju või plahvatusega põhjustatavat vigastusohtu.

Kasutage ainult UL-sertifikaadiga või tootja või volitatud

edasimüüja poolt müüdavaid toiteplokke ja akusid.

background image

118

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend